Tích điểm
Đóng
Tra cứu điểm

Chính sách tích điểm khách hàng thân thiết LEPoint
 

I. ĐIỂM LEPOINT LÀ GÌ?

- Tên điểm: LEPoint

- Giá trị điểm được tích: 2% trên tổng hóa đơn

- Giá trị điểm quy đổi: 1 LEPoint = 1.000 VNĐ

- Mỗi khách hàng sẽ có một tài khoản tích điểm chính là số điện thoại di động cá nhân.

- Tra cứu điểm đã tích: https://lemino.vn/tich-diem


II. QUY TRÌNH TÍCH VÀ ĐỔI ĐIỂM


1. CƠ CHẾ TÍCH ĐIỂM:

- Khách hàng có thể tích điểm với các sản phẩm được chấp nhận trong “Danh mục sản phẩm tích đổi điểm của LEMINO”.

- Khách hàng được tích điểm theo tỷ lệ tích điểm (%) theo quy định sau khi trừ chiết khấu/khuyến mại ngắn hạn (nếu có).

- Khách hàng được tích điểm trên cả giá trị hóa đơn được thanh toán bằng điểm LEPoint.

- Hóa đơn phải từ 100.000 VNĐ trở lên mới được áp dụng tích điểm.

- Không được tích điểm với các chương trình khuyến mãi đặc biệt, có nêu rõ “Không áp dụng tích điểm LEPoint”.

- Một khách hàng không được tích điểm hoặc yêu cầu tách hóa đơn để tích điểm vào nhiều tài khoản tại cùng một thời điểm.

- Hóa đơn đổi hoặc trả hàng sẽ không được áp dụng tích điểm.

- Tích điểm có thể được mở hoặc dừng tùy theo tình hình thực tế mà không cần phải báo trước.


2. CƠ CHẾ ĐỔI ĐIỂM:

- Khách hàng có thể đổi điểm với các sản phẩm được chấp nhận trong “Danh mục sản phẩm tích đổi điểm của LEMINO”.

- Chỉ điểm khả dụng mới được sử dụng để đổi khi thanh toán.

- Điểm được đổi không được vượt quá 50% giá trị đơn hàng đã trừ hết khuyến mại nếu có.

- Trong quá trình thanh toán, khách hàng được yêu cầu cung cấp số điểm muốn đổi cụ thể cho từng lần thanh toán.

- Khách hàng cần cung cấp chính xác thông tin về số điện thoại, họ tên … khi đổi điểm trong trường hợp Thu ngân yêu cầu.

- Đổi điểm có thể được mở hoặc dừng tùy theo tình hình thực tế mà không cần phải báo trước.

- Giá trị thể hiện trên hóa đơn là tổng giá trị sản phẩm sau khi trừ đi giá trị đổi điểm.

* Lưu ý: Điểm đổi có hạn sử dụng trong vòng 1 năm kể từ ngày mua. 

 

Các tài khoản tham gia tích điểm sẽ được xếp hạng và được áp dụng thêm các chương trình khuyến mại khác.

TƯ VẤN/ĐẶT MUA HÀNG:0332.000.666
KẾT NỐI LEMINO: